Tezler

TEZ NO YAZAR YIL TEZ ADI
505931 CİHANGİR ALYILDIZ 2018 Çağırankaya (İkizdere-Rize) trakitlerinin petrolojisi ve jeodinamik önemleri
Petrology and geodynamic significance of the Cagirankaya (Ikizdere-Rize) trachytes
511279 DİLEK ŞAFFAK 2018 Bahçecik (Tekke-Gümüşhane) travertenlerinin sedimantolojik, paleoiklimsel ve yer radarı (GPR) verilerinin incelenmesi
Investigation of sedimentological, paleoclimatological and ground penetrating radar records of Bahcecik (Tekke-Gumushane) travertines
507584 KADİR BAYRAKTAR 2018 Düzköy (Kürtün-Gümüşhane) skarn cevherinin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri
Geological, mineralogical and geochemical properties of the Duzkoy skarn mineralizations (Kurtun-Gumushane)
507559 FATİH KÖROĞLU 2018 Çayırbağı-Çalköy (Düzköy-Trabzon) yöresindeki Şahinkaya üyesinin stratigrafik, mikropaleontolojik ve sedimantolojik incelenmesi
Stratigraphical, micropaleontological and sedimentological investigation of Sahinkaya member in Cayirbaği-Calköy (Duzkoy-Trabzon) region